صاحب امتیاز فروشگاه شارژ کارت متعلق به جناب آقای معین راعی بابلی بوده که تمامی حقوق این فروشگاه تحت مالکیت نام برده محفوظ میباشد

این فروشگاه یک فروشگاه اینترنتی کارت شارژ بوده که خدمات مبتنی بر انواع شارژهای تلفن همراه را ارائه میدهد

تلفن تماس:01191312431

بازگشت به صفحه اصلی